HOLISTISK FYSIOTERAPI

Holistisk Fysioterapi - her vurderes der ud fra; menneskets 3-enighed;

den fysiske krop, sind/emotioner og spiritualiteten. Disse 3 elementer, danner grundlaget for det man kan kalde det, "hele" menneske. Det er ved at studere disse 3 elemeter, at behandlingen ved de dybereliggende ubalancer, samt alle ubalancer søges løst. En diagnose, viser kun - hvor" symptomet har vist sig, men siger ikke noget om årsagen og essensen af denne.

Eksempelvis kan en "Migrænepille" ikke fjerne en migræne, men søge at dæmpe symptomerne på migrænen ud fra en kemisk betragtning af smerten.

 

Lider dit barn af Kolik, er problemstillingen fuldstændigt den samme. Et spædbarn besidder præcis den samme 3-enighed, dog er spiritualiteten 100 % - og behandlingen er derfor rettet mod det "chock" som barnet får, når det pludselig skal manifestere sig i vores fysiske verden. Behandlingen af Kolik bør derfor være blid og rolig.

 

Det spirituelle element, som vi alle besidder, forsvinder ofte i takt med alderen og den progressivitet og egocentrering som følger ( en naturlig del af den menneskelig udvikling, men mange gange gør egoet livet meget svært, i det, det ubalanceret Ego, skaber; fordømmelse af andre, vrede, melankoli, grådighed og jalousi og angst). Problemet ved den reducerede spiritualitet, er at det er vores vigtigste værn, mod en agressiv omverden, som vejer og måler, og kræver handling på alle tænkelige tidspunkter, uden tanke på familien eller det enkelte menneskets ve - og - vel. Og vi er alle blevet for dårlige til, at sige; "Nej til andre, og Ja til sig selv".

 

Spiritualtet handler om, at hvile i sig selv, mærke sig selv, og ikke mindst finde Troen på sig selv, og på den måde distancere sig fra hverdagens problemer og læsse nogle af de mange livsudfordringe af og finde en mening i det man kan kalde; Gud, Altet; Matrix, Kilden eller simpelthen universet.I den højere bevidsthed, øges åbenheden, objektiviteten og forbindelsen til hele din omverden. Denne tilstand reducerer egoets påvirkning og dermed dets angspåvirkning på krop - og sind og dermed også dens negative påvirkning af hele vores hverdag.

Yoga, Meditation, Åndedrætsøvelser, Mindfullness, Bøn, Naturoplevelser, Qi Gong m.m., er alle en del af denne verden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sjælen er bindeleddet mellem den fysiske verden vi lever i - og den subtile verden som vi ikke kan se og røre ved, men kun fornemme og føle. Sjælen lagrer de oplevelser/emotionelle påvirknimger i disse verdener.

Det er i hjertet, at sjælen har sæde.

Videnskabenn ved nu, at hjertet har sin egen sensoriske neuritter, som har 3 funktioner: de lærer, de husker og de "tænker" individuelt i forhold til cellerne i hjernen. Det man også ved, er at man kan sammenkoordinere hjertet og hjernen, coherent - og på den måde skabe en helt unik og fantastisk power i os. Hjerte - hjernefunktionen åbner døren til underbevidstheden uden brug af f.eks hypnose.

 

Det er interessant at vide, at både i den japanske akupunktur og i Rudolf Steiners lære; kan hjertet ikke blive sygt af sig selv. Men derimod blive syg pga stress (sind/emotioner) og den fysiske krops ubalance (primært fordøjelsesbesvær). I henhold til det, siger videnskaben; at stress (emotionelt, fysisk, kemisk, patogent, electro smog, m.m.) bidrager til 90-95 % af alle lidelser. Derfor er det vigtigt, i en hver behandlingssituation, at medinddrage dette vigtige forstyrrende element.

 

 

 

 

Copyright @ All Rights Reserved