KAIZEN BEHANDLING

KAIZEN BEHANDLING                                                                      Tlf - 40147286

v

KAIZEN BEHANDLING

En anderledes tilgang til dine problemer.

 

 

"Kaizen" er et japansk ord - for løbende forbedringer ift. det eksisterende.

 

 

KAIZEN BEHANDLINGEN er en Fysioterapi, som knytter båndet mellem den "alternative" - og den konventionelle behandling. Der er lagt fokus på den biomekaniske og fysiske del af mennesket (led, sener, fascier, muskler m.m.) , men ligeledes, er der lagt fokus på den *energetiske medicin og dermed på de imaginære processer, livskraft, energibaner, energipunkter og chakra, som er sædet for menneskets tankeprosser  og emotioneller påvirkninger af den fysiske krop via sindet.

Som overordnet, kan man sige at;  KAIZEN BEHANDLINGEN er en effektiv behandling som behandler det hele menneske.Hvorfor indgår energimedicinen i en fysioterapeutisk form?  Den evige fokusering på anatomiske og biomekaniske uregelmæssigheder), som også gør sig gældende i de fleste konventionelle terapier, varetager kun en lille del af det menneskelige potientiale. I KAIZEN BEHANDLINGEN, opfattes smertestedet ikke som årsagen til problemet, men som en ubalance i energisystemet. Behandlingen er derfor, ofte rettet mod helt andre regioner på kroppen, for at balancere og fjerne denne energiblokering (smerte). Har du måske flere energiblokeringer (smertepunkter) i kroppen, kan energisystemet skabe et sammenhæng/helhedsbillede af den ubalance som er hovedårsagen til dine forskellige smerter. På den måde skabes der en øget bevidsthedsdannelse hos både klient og behandler -

og en garanteret forbedring af dine symptomer."It is far more IMPORTEN to know

what person the disease has

than what disease the person

has.

                                                      Hippocrates

 


* I Kaizen behandlingen benyttes ofte ordet "meredianer" (energibaner), og det skyldes den store begejstring for den kinesiske medicin, TCM. Men i virkeligheden kunne energibanerne også  omtales som bindevævsbaner. I bindevævet, kroppens "mørtel", indgår kar, nerver, lymfebaner og energibaner. Og det er i dette netværk, at alle processer (extra - og intracellulært foregår. Derfor vil alle ubalancer, psykisk som fysisk, vise sig i dette "netværk". En anden måde at udtrykke dette på er, "nervevævsbalancering." Som ovenstående fortæller, så er nervevævet indlejret i bindevævet. Og har du f.eks været ude for en frygtelig ulykke med en dertil læsion af din rygmarv - og dermed lammelser af dine arme eller ben. Så er det vigtigt at pointere, at behandlingen ikke virker. Der er simpelthen ikke kontakt imellem ekstremiteterne (arme og ben), underkrop og overkrop osv. Derfor er den korrekte betegnelse  for energibehandlingen:

Binde - og nervevævs energibalancering (BNE).
Til forståelsen af essensen i Dine ubalancer, er det vha kombinationen af den Kliniske, Vestlige undersøgelsesmetodik, som anskueliggører "symptomet " - og den Traditionelle Kinesiske Medicin (TCM) og den tyske folkemedicins (Heilpraktiks) metoder (personlighedstyper, homotoksikologien,  m.m).

, som skaber helheden i KAIZEN Behandlingen.The Blood is

The Mother of Qi

 Hvad er Emotionelle/psykiske påvirkninger?

De emotionelle indre ubalanser, er blevet vakt pga ydre negative påvirkninger. De indre emotionelle/psykiske ubalanser er; vrede, bekymringer, frustrationer, frygt, tankemylder, tristhed, udmattelse, grådighed , mekakoli m.m.,

Disse skaber over tid, en ubalance i dit energiflow i dit BNE og  dermed en overdren stresstilstand i kroppen. Det er denne proces, som til sidst kan føre til en egentlig fysisk skade eller sygdom i vores kroppe.


Som menneske, vil man ubevidst/bevidst, undgå at komme i kontakt med det der trigger én negativt, og vi vil prøve, via krop og sind, at kompensere, for ikke, at komme i kontakt med den Emotionelle/psykiske følelse. Og på den måde sker der en ændring i vores indre og dermed også i Binde - nervevævsenergien (BNE) . Efter bare en dag med stor stress og dårlig søvn, vil du med det samme, kunne mærke disse ændringer i dit BNE.

De indre emotionelle /psyubalanser, danner de, Præfysiske Meddelere (PFM).

PFM er kroppens første tegn på, at at din/vores krop er i ubalanse og er på vej mod en mere fysisk skade eller sygdom.Eksempel på PMF:

Begynder du at få ømhed i lysken, kan det være et signal om, at emotionelle/psykiske påvirkninger som raseri, frustation eller bitterhed, ligger indlejret i denne del af kroppen - og påvirker BNE i lyskeområdet. I dette tilfælde er ømheden i lysken, en Præfysisk meddeler. BNE i lyskeområde er ift. til TCM, tilknyttet lever-energien. Den emotionelle ubalance for leveren er indestængt vrede. Så på den måde har man pludselig et billede og en meget større fornemmelse, af den tilsyneladende pludselige opståede ømhed.

Det der vigtigt her, er at smerten i lysken, tilsyneladende er kommet på baggrund af en indestængt vrede. OG AT SYMPTOMBILLEDE, har vist sig som en smerte i lysken
En kvindelig hospitalslæge som jeg hehandlede, fortalte; "Psyke & Soma hører sammen".

Og hvor har hun ret i det.

Andre ting som kan skabe en overdreven stresstilstand på i kroppen er; dårlige fysiske rammer, electrosmog, underlødig kost og dertilhørende ernæringsmæssig underskud m.m...PSYKE & SOMA hører sammen:

90 - 95% af alle lidelser er stressrelateret viser undersøgelser. Som jeg har beskrevet, så starter det hele, med en Emotionel/Psykisk påvirkning (STRESS), som uforløst trigger en PMF (Præfysisk meddeler). Og uden behandling eller personlig justering, af den PMF, kan dette ofte medføre en egentlig fysisk skade/sygdom.


OBS: Det er når vi mærker den Præfysyske meddeler, at vi skal handle og forebygge.


Eksempel på hvordan stress og frustration kan manifestere sig fysisk:

En kvindelig leder, med et meget krævende job, oplevede gennem måneder, en stadig stigende smerte og stivhed i venstre hofte. Efterhånden kunne  hun næsten ikke gå. Hun gik op til hendes egen læge, som henviste hen til en MR-scanning. Billederne fortalte tydeligt, at venstre hofte var helt deformeret og inflammeret og man anbefalede  en hofteoperation hurtigst muligt. Kvinden kontaktede igen sin egen læge, som meget besindigt fortalte kvinden, om at vente. Og lade sig sygemelde i en længere periode. Som sagt så gjort. Efter 4 mdr og endnu en MR-scaninng, var smerter og derformiteter i ve. hofteskål forsvundet.


Det er værd at bemærke, at det bindevæv (BNE) hvis emotionelle ubalance er frustration - er galdeblæren. Galdeblærens BNE-forløb løber ind over hofteskålen i begge sider.


Det kan ikke siges tydeligt nok, hvor meget forebyggelse af skader og sygdomme, som vil blive reduceret, hvis man sørger for at få korrigeret for de  Præfysiske meddelere  (PFM) og dermed  få genoprettet ubalancen i BNE. Det er præcis sådan, at kroppen reagerer på stress.Præfysiske signaler på stress:

Forøget vrede (kort lunte), let til gråd. Nakke og skuldersmerter. Hovedpine.

Forstoppelse eller diaré. Vågner eller har svært ved at sove i tidsrummet mellem kl 23:00 - 03:00.

Svært ved korttidshukommelse. Svært ved at slippe kontrollen. Forhøjet blodtryk.

Manglende evne til at sætte sig ind i andres lidelser (kan mangle empati). Svært ved at slappe af.


Naturmedicin til Stress: "Rebalance Stress".:Kaizen Behandling til sportsfolk: Kaizen Behandlingen er unik til alle former for sport. Fysiske skader opstår ikke når vi er på toppen. Jeg har aldrig mødt et menneske med en discusprolaps, som ikke har været fysisk og mentalt udmattet. Læs længere nede på siden under rygsmerter. Eller se ovenstående eksempel med lyskeømheden.

Sportspsykolog, Erik Østenkjær, har en gang beskrevet, hvordan det ofte er de samme 12-15% af fodboldspillere i en trup, som bliver skadet. Og det er bestemt ikke fordi, at disse fodboldspillere ikke træner hårdt nok, men fordi de bevidst/ubevidst bliver påvirket af en  emotionel stress-tilstand, som skaber ubalance i deres bindevæv/energisystem (BNE). De træner hver dag med "håndbremsen" trukket, pga af deres kropsubalanse. Og pga af denne kropsubalanse (ubehandlede præfysiske meddelelser)kan de løbe ind i en længerevarig fysisk skade.


Vha. tests for dit BNE (vævsvurdering og muskeltest), kan man effektivt, være med til at reducereog forebygge egentlige sportsskader.


På baggrund af de emotionelle stresspåvirkninger af kroppen (se ovenstående), vil der hos den "skadespotentielle", opstå tidlige "præfysiske skadessymptomer". Disse kan være; træthed, stivhed, ændret kropsholdning, forkølelse,  eller ømhed i kroppen, søvnbesvær, stærk tørst, problemer med fordøjelsen , kløe, hovedpine osv..

Det er et klart signal fra kroppen om, at din krop er i ubalance. Du vil nu som sportsudøver - skulle kompensere for de emotionelle blokeringer som spærrer dele af dit energisystem/bindevævssystem. Din mentale - og fysiske præstation vil blive negativt påvirket og kroppen vil på et tidspunkt kapitulere med en fysisk skade.

Derfor sker mange af de mest voldsomme fodboldskader ofte uden kontakt, eller sidst i kampene.Triatleten oplever ofte ved "præfysiske" skader, at skulderen bliver lidt stiv ved svømningen, ømhed i lænden ved cykling og stivhed i løbet, eller fornemmelsen af, at man ikke kan komme op i "gear".


Løsningen er selvfølgelig at få frigivet den energiblokering i din krop, INDEN SKADEN SKER !.

KAIZEN Behandlingen kan være med til, at løse disse problemer.Behandlingseksempler fra Klinikken:Typiske eksempler på klinikken:Fibersprængning, når en muskel bliver så overbelastet, at nogle af fibrene i den bliver revet fra hinanden. Det svarer i princippet til et åbent sår inde i musklen. Derfor gør det ondt.

Smerten bliver forværret af, at blodet fra fibersp orængningen udvider området i musklen og danner tryk derinde. Mest interessant er det måske, at 80 procent af smerten fra en fibersprængning stammer fra, at musklen bliver irriteret og spænder op.

Det betyder, at hvis man kan få musklen til at slappe af, vil 80 procent af smerten også forsvinde.

Hvis musklen slapper af, øges blodcirkulationen til området også, og det betyder, at fibrene heler hurtigere. I mange tilfælde kan skadestiden reduceres til omkring det halve.Du skal altid lave en test af din skade førhen du indgår til normal træning igen.


Kaizen Behandling; som udgangspunkt i Kaizen behandlingen, skal der vurderes, om det er en reel fibersprængning i baglåret, eller en fejlposition i bækkenet, som forårsager nervetryk. Er det en reel fibersprængning, som kan testes vha muskeltest og palpation, vil proceduren ofte være at korrigerre bækkenet/fodled, fordi disse 2 anatomiske områder, mangler bevægelig og dermed stresser baglårets muskulatur. Hernæst at afspænde låret vha BNE samt styrke de energimæssige/bindevævsmæssige forhold over bækken, baglår og fod.


Forebyggelse:  Hvis man tester baglåret ift. dets kinesiologiske princip, så er baglåret relateret til en del af dit fordøjelsessystem.

Den relaterede BNE som løber på baglåret er blæremeredianen.

Den kontrollerende enhed for for disse 2 energibaner er Nyreenergien. Det kan give et "clue" om, at din Nyreenergi er svag (her tales ikke om den fysyske nyre, men den kontollerende energetiske nyre, som kontrollerer; led, brusk, bruskskiver, hår og ører m.m..).


Denne svaghed kan skyldes vædskemangel, overtræning eller for lidt restitution.  En manuel Kaizen Behandling kan hjælpe dig ovenpå igen.


Hovedpiner: Der er flere forskellige slags hovedpiner:

Spændingshovedpine, migræne, sinus-, nakke-, "cluster-", og TMJ - hovedpiner.

Differensieringen er meget vigtig ift behandling og forebyggelse. Ligesom under eksemplet med  "fibersprængning", vil der i Kaizenbehandlingen, blive vurderet på, hvilke energibaner/bindevævsbaner, som er indvolveret. og hvilke anatomiske forhold som indgår. På den måde, får man et endnu større perspektiv på behandlingen. F.eks er smerter mellem øjenbrynene
Hælspore: Er en efterhånden udbredt lidelse i befolkningen.  En for stillesiddende hverdag, kombineret med for meget sukkerindtag og raffinerede kulhydrater, er tit med til at skabe dette symptom. Ofte handler dette ekstra kulhydratsindtag om en udmattelse i kroppen, og man prøver så, at genskabe energien i kroppen vha et "sukkerkick". Kaizen behandlingen behandler dette effektivt. Det er dog værd at bemærke, at 3 behandlinger inden for 10 dage, er optimalt til denne tilstand. Her gælder det, at selvom du vil få en 30% reduktion af smerten efter første behandling, så vil du stadigvæk bevæge dig rundt på samme måde, som inden du fik din behandling. Derfor er det vigtigt, at reducere smerten igen, inden den kommer tilbage til den tidligere tilstand. Smertekurven skal brydes... Overordnet er Hælsmerter et udmattelsessymptom. Og forbundet med nyreenergien, som kan være blive påvirket af for meget syreholdig kost....Søvnbesvær: Ca 38000 danskere tager sovepiller. Søvnbesvær er noget af det nemmeste at behandle, fordi at ubalancen, afspejler sig så tydeligt i BNE. Søvnbesvær tilhører de præfysiske ubalanser og er altså et fingerpeg om, at din krop, hvis problemet fortsætter - vil være disponeret for en fysisk skade.


Tænk på Yin og Yang. Altså hvile kontra aktivitet. Hvile er ikke ensbetydende med, at du ikke bevæger din krop, snarere tværtimod. Hvile er når du mærker dig selv (f.eks yoga, eller en gåtur i naturen, latter, empati, sang, dans, meditation, m.m..) Hvile er når du kke analyserer, når du ikke kigger på din telefon. Eller den berømte, "jeg ligger lige og slapper af, og ser en serie på netflix"..Nej du slapper ikke af. Tværtimod, lader du en serie/TV program, styre og stimulere dine sanser og perception.

Når du skal slappe af, skal du lukke ned for dine sanser.


Den overdreven stimulering af vores sanser i vores dagligdag, bevirker at kroppen kommer i ubalanse. Denne ubalanse sker i vores krop og BNE. Vha balansering af BNE, og nogle instruktioner i, hvordan du skaber mere balance imellem Indre Ro og Aktivitet, så vil din søvn atter blive genetapleret.


Naturmedicin til Søvnbesvær: se "Rebalance Stress".Rygsmerter: i 2018, levede 880.000 danskere med ondt i ryggen, viser tal fra Sundhedsstyrelsen. Som tallene viser, så er der noget voldsomt og helt fundamentalt galt i befolkningens fokus på, at forebygge rygsmerter. I hverfald så virker den endeløse fokusering på den anatomiske alignment ikke på den lange bane. Tværtimod! Den hurtige manipulative behandling, som jo ikke er nogen "raketvidenskab", kan skabe en, her - og  nu forbedring. Men ofte går du som patient, tilbage til den normale hverdag, måske udstyret med 5-6 øvelser. Og det er det. Når der så går noget tid, så vender dit problem  ofte tilbage, og denne gang måske i en meget voldsommere form. Spørgsmålet er, hvorfor kommer problemet tilbage? Og svaret er,  Fordi der ikke er lavet en analyse af dit BNE og en analyse af din Konstitution (en persons fysiske (og evt. psykiske) tilstand med hensyn til sundhed, styrke og livskraft).


Folk med diskusprolapser (En diskusprolaps er en udposning på en af de bruskskiver (diskus), der sidder mellem rygsøjlens knogler/hvirvler), forekommer hos ca. 25 % af 40-årige danskere, og omtrent lige hyppigt hos mennesker med og uden rygsmerter. 25 % af alle 40-årige. Tænk lige over det..............

Det er vanvittigt højt.


Kaizen Behandlingen forklarer det på denne måde: Mennesker der får en diskusprolaps har ofte  en længerevarig stresset periode, som har affødt  en mental og fysisk udmattelse.

Denne udmattelse  er affødt af for høj aktivitet og for lidt hvile. I forlængelse af eventuelle økonomiske problemer, sygdom i familien, skilsmisse, og dertil længevarende søvnproblemer.

Man vil ofte forsøge at hente hurtig energi, ved at indtage simple kulhydrater (slik, sodavand og kager). Der kan også være en trang til at spise meget salt. det hænger sammen med, at den salte smag, stimulerer nyreenergien. Men for meget salt, reducerer nyreenergien.


Disse dårlige tiltag, gør vi mennesker ikke for at være onde ved os selv, men fordi vi forgæves prøver, at holde en balanse i hverdagen og prøve at rette vores Energi og udmattelse op. Desværre virker disse stimuli kun værrere på den lange bane, og pludselig, "bang"!  Så ligger vi der med en diskusprolaps. De posturale muskler (dem som stabiliserer dine led og kropsholdning) har slået fra og har måske været det i et stykke tid. F.eks har du måske gået med en skæv kropsholdning (Præfysisk skade). Denne skæve holdning har været kroppens forsøg på, at gøre dig  opmærksom på, at den manglede RO og HVILE til at restituere og komme i balance igen.


Energetisk er et "kropsligt udmattelsestegn" tilhørende Nyreenergien. Nyreenergien kontrollerer i TCM; led, brusk, diskus, menisker, tænder, hår, ører m.m.. Nyrenergien  til BNE, er relateret til bækkenets største stabilisator, Psoas musklen. Igen er der mulighed for, at forebygge en eventuel alvorlig rygskade, hvis man får stoppet udmattelsessymptomerne i tide. Og det kræver bl.a. at man lytter til de Præfyske Symptomer.


De Præfysiske signaler ved udmattelse er:

Stivhed i lænden eller knæ. Forfærdelig træt. Øget vandladning om natten. Tørst. Svært ved at finde "vejen" i livet. Craving for sødt og salt. Skæl/hårproblemer. Forstoppelse. Evt ringen eller susen for øre.


Naturmedicin til Udmattelsessymptom: "Rebalance Fatique"
These pains you feel are messengers -

Listen to them.

                                                                                                                                                  Rumi


 

I KAIZEN-BEHANDLINGEN indrages overstående citat. Smerten/ubehaget er en meddelelse til dig. Kroppen vil altid prøve at kompensere for at holde ligevægten. Se for dig, den fulde mand som slingrer. Det gør han, fordi han ikke kan skabe balance i kroppen. Rygsmerterne gør muskler stive, fordi at stivheden i musklerne, forhindrer dig i, at bevæge dig i ydrepositioner, som vil kunne overbelaste dit led i ryggen som er fixeret og klemmer på en nerve. Eller den gravide kvinde, som ændrer holdning fordi maven tynger, åndedrættet bliver høj-costalt og skridtlængden mindre og måske dertilhørende lænde - eller bækkensmerter. Alt sammen symptomer (Præfysiske symptomer), som indikerer, at denne person skal sætte  arbejdsintensiteten ned reducere sit stressniveau. Kort og godt! Holde sig mere i ro og mærke sig selv mere.


.

KAIZEN BEHANDLINGEN er en holistisk fysioterapeutisk og  manuel behandlingsform, som aldrig slipper den kliniske tilgang til behandling og etik. Hvor den konventionelle behandling næsten udelukkende fokuserer på symptomet og "etagen",  søger Kaizen Behandlingen via din (konstitution, BNE , muskeltest og den Kliniske undersøgelses metodik), at finde kimen til de faktorer, som har udløst dit/dine fysiske symptomer.Dybereliggende sygdomme/livsstilssygdomme: opstår efter samme mønster. Næsten alle livsstilssygdomme er stressrelateret (90-95%). De Præfysiske tegn har været der. I den moderne verden, har vi en stor tendens til, at dulme symptomet vha syntetisk medicin. Desværre forværrer denne symptombehandling ofte den ubalanse som er opstået i kroppen. Fordi man kun behandler smerten, som jo er en "Præfysisk" meddelelse til dig om, at du skal ændre dine omgivelser. På den måde, skubbes ubalansen dybere og dybere ind i kroppen, ind til den bliver intracellulær og påvirker vores organer. I Heilpraktikken bruger vi Homotoksiologien og de 6 faser, hvori de Toxiske påvirkninger manifesterer dybere og dybere i BNE. Herunder kan du se, hvordan en Indisk Sage, definerer en af  vort tids helt nye livsstilsygdomme, problemer med stofskiftet.


Stofskifteproblem set  ud fra en Indisk Sage, Sadguru´s filosofi:


Nem måde at undgå fysiske skader (og dog så svært): Er du stresset og dermed modtaglig for fysiske skader, så tænk på Yin & Yang.


Stress = Yang tilstand, for meget bevægelse - og for lidt hvile (Yin).

For at komme i balance skal du dyrke din yin:

Yoga: Yin-yoga, Mediterende yoga, hatha, kundalini eller Solhilsen/De 5 Tibetanere.

Vejrtrækningsøvelser: (vend blikket indad og koncentrer dig om Dit åndedræt)

Gå-turer i naturen

Nærvær med familie og venner

Undgå alkohol

Undgå for megen planlægning i weekenden.

Meditér

Spis overvejende varm mad  og drik varme drikke. Det dæmper dit nervesystem.

Læs en analog bog inden du falder i søvn.

Lav yogaøvelser inden du går i seng.

Hvil..


Er du deprimeret og sidder fast i en "sort" hverdag = For meget Yin

For at komme i balanse igen - skal du dyrke din Yang:

Bevægelse

Raske gåture

Løbeture

Dans

Grine

Vekselbade

Vinterbadning

Undgå mælkeprodukter.Sidder du som Patient fast i et behandlingsmønster som ikke virker eller ønsker at prøve nye ideer og termilogier, så book en tid til en behandling.

 

Øverst på siden kan du booke en tid.

Har du spørgsmål, kan du finde telefonnummer og mail nederst på siden.

 

 

Med venlig hilsen!

 Jan Buhl Fysioterapeut & Heilpraktiker/Naturmediciner

 

 

 

 

 

 

KAIZEN TREATMENT

"East meet West"

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BUHLS TREATMENT Istedgade 106 st. th. 1650 København V Email: kaizenbehandling@hotmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright @ All Rights Reserved