KAIZEN BEHANDLING


KAIZEN BEHANDLING

En anderledes tilgang til dine problemer.

 

 


"Kaizen" er et japansk ord - for løbende forbedringer ift. det eksisterende.

Kaizenbehandlingen handler om, at BALANSERE, krop, sind og ånd (vilje, ego og mod).Behandlingen på klinikken, er rettet mod  alle smerter og lidelser i kroppen. Udgangspunktet for behandlingen er altid; At smerten er en meddeler. Lige meget hvor ubehageligt smerten end er, så er dens placering og ubehag, et tegn på at din krop er i ubalance. Derfor er det  også sjældent selve smerteområdet, som er det primære behandslingsområde.

 

KAIZEN BEHANDLINGEN er en Fysioterapi, som knytter båndet mellem den "alternative" - og konventionelle behandling. Der er lagt fokus på den biomekaniske og fysiske del af mennesket (led, sener, fascier, muskler og knogler, samt nervesystem) , men ligeledes, er der lagt fokus på den *energetiske" medicin og dermed på de imaginære processer, som;livskraft, energibaner, energipunkter og chakra, som  alle er sædetfor menneskets tankeprosser  og emotioneller påvirkninger af den fysiske krop via sindet.


Som overordnet, kan man sige at;  KAIZEN BEHANDLINGEN er en effektiv behandling som behandler det hele menneske.


Det er vigtigt at pointere, at Kaizen Behandlingen, aldrig slipper den kliniske tilgang til behandling og etik. Kommunikation og journaler til læger og andet sundhedspersonlae varetages professionelt og dybt fortroligt.Hvorfor indgår energimedicinen i en fysioterapeutisk form?  Den evige fokusering på anatomiske og biomekaniske uregelmæssigheder), som også gør sig gældende i de fleste konventionelle terapier, varetager kun en lille del af det menneskelige potientiale. I KAIZEN BEHANDLINGEN, opfattes smertestedet ikke som årsagen til problemet, men som en ubalance i energisystemet. Behandlingen er derfor, ofte rettet mod helt andre regioner på kroppen, for at balancere og fjerne denne energiblokering (smerte). Har du måske flere energiblokeringer (smertepunkter) i kroppen, kan energisystemet skabe et sammenhæng/helhedsbillede af den ubalance som er hovedårsagen til dine forskellige smerter. På den måde skabes der en øget bevidsthedsdannelse hos både klient og behandler -

og en garanteret forbedring af dine symptomer."It is far more IMPORTEN to know

what person the disease has

than what disease the person

has.

                                                      Hippocrates

 


* I Kaizen behandlingen benyttes ofte ordet "meredianer" (energibaner), og det skyldes den store begejstring for den kinesiske medicin, TCM. Men i virkeligheden kunne energibanerne også  omtales som bindevævsbaner. I bindevævet, kroppens "mørtel", indgår kar, nerver, lymfebaner og energibaner. Og det er i dette netværk, at alle processer  i kroppen (extra - og intracellulært foregår. Derfor vil alle ubalancer, psykiske som fysiske, vise sig i dette "netværk". En anden måde at udtrykke dette på er, "nervevævsbalancering." Som ovenstående fortæller, så er nervevævet indlejret i bindevævet. Og har du f.eks været ude for en frygtelig ulykke med en dertil læsion af din rygmarv - og dermed lammelser af dine arme eller ben. Så er det vigtigt at pointere, at behandlingen ikke virker. Der er simpelthen ikke kontakt imellem ekstremiteterne (arme og ben), underkrop og overkrop osv. Derfor er den mest dækkende betegnelse  for energibehandlingen måske:

Binde - og nervevævs energibalancering (BNE).The Blood is

The Mother of Qi

 

Hvad er Emotionelle/psykiske påvirkninger?

De emotionelle/psykiske ubalanser er; vrede, bekymringer, frustrationer, frygt, tankemylder, tristhed, udmattelse, grådighed , mekakoli. Disse er medfører over tid, konstante negative og frygtsomme tanker, vaner og følelser. Og denne ubalance  skaber så blokeringer i vores energiflow i kroppen BNE. Det er denne proces, som til sidst kan føre til en egentlig fysisk skade eller sygdom i vores kroppe.

Man siger; at latter højner immunforsvaret i 24 timer. Vrede dæmper immunforsvaret (Ig A) i 6 timer. Så nok en grund til, at få det positive frem i alle situationer.


Som menneske, vil man ubevidst/bevidst, undgå at komme i kontakt med det der trigger én negativt, og vi vil prøve, via krop og sind, at kompensere, for ikke, at komme i kontakt med den Emotionelle/psykiske følelse. Og på den måde sker der en ændring i vores indre og dermed også i Binde - nervevævsenergien (BNE) . Efter bare en dag med stor stress og dårlig søvn, vil du med det samme, kunne mærke disse ændringer i dit BNE.

De indre emotionelle /psyubalanser, danner de, Præfysiske Meddelere (PFM).

PFM er kroppens første tegn på, at at din/vores krop er i ubalanse og er på vej mod en mere fysisk skade eller sygdom.


Eksempel på PMF:

Begynder du at få ømhed i lysken, kan det være et signal om, at emotionelle/psykiske påvirkninger som raseri, frustation eller bitterhed, ligger indlejret i denne del af kroppen - og påvirker BNE i lyskeområdet. I dette tilfælde er ømheden i lysken, en Præfysisk meddeler. BNE i lyskeområde er ift. til TCM, tilknyttet lever-energien. Den emotionelle ubalance for leveren er indestængt vrede. Så på den måde har man pludselig et billede og en meget større fornemmelse, af den tilsyneladende pludselige opståede ømhed.

Det der vigtigt her, er at smerten i lysken, tilsyneladende er kommet på baggrund af en indestængt vrede. OG AT SYMPTOMBILLEDE, har vist sig som en smerte i lysken


PSYKE & SOMA hører sammen:

En kvindelig hospitalslæge som jeg hehandlede, fortalte; "Psyke & Soma hører sammen".

Og hvor har hun ret i det.


90 - 95% af alle lidelser er stressrelateret viser undersøgelser. Som jeg har beskrevet, så starter det hele, med en Emotionel/Psykisk påvirkning (STRESS), som uforløst trigger en PMF (Præfysisk meddeler). Og uden behandling eller personlig justering, af den PMF, kan dette ofte medføre en egentlig fysisk skade/sygdom.

Andre ting som kan skabe en overdreven stresstilstand på i kroppen er; dårlige fysiske rammer, electrosmog, underlødig kost og dertilhørende ernæringsmæssig underskud m.m...


OBS: Det er når vi mærker den Præfysyske meddeler, at vi skal handle og forebygge.


Eksempel på hvordan stress og frustration kan manifestere sig fysisk:

En kvindelig leder, med et meget krævende job, oplevede gennem måneder, en stadig stigende smerte og stivhed i venstre hofte. Efterhånden kunne  hun næsten ikke gå. Hun gik op til hendes egen læge, som henviste hen til en MR-scanning. Billederne fortalte tydeligt, at venstre hofte var helt deformeret og inflammeret og man anbefalede  en hofteoperation hurtigst muligt. Kvinden kontaktede igen sin egen læge, som meget besindigt fortalte kvinden, om at vente. Og lade sig sygemelde i en længere periode. Som sagt så gjort. Efter 4 mdr og endnu en MR-scaninng, var smerter og derformiteter i ve. hofteskål forsvundet.


Det er værd at bemærke, at det er bindevævet (BNE) hvis emotionelle ubalance er frustrationer - er  tilhørende galdeblæren-energien. Galdeblærens BNE-forløb løber ind over hofteskålen i begge sider. De emotionelle påvirkninger (frustrationer og den indestængte vrede), er således de underliggende årsager til den fysiske smerte og påvirkning af hoften.


Det kan ikke siges tydeligt nok, hvor meget forebyggelse af skader og sygdomme, som vil blive reduceret, hvis man sørger for at få korrigeret for de  Præfysiske meddelere  (PFM) og dermed  få genoprettet ubalancen i BNE. Det er præcis sådan, at kroppen reagerer på stress.Præfysiske signaler på stress:

Forøget vrede (kort lunte), let til gråd, nakke og skuldersmerter. Hovedpine. forstoppelse eller diaré. Vågner eller har svært ved at sove i tidsrummet mellem kl 23:00 - 03:00.

Svært ved korttidshukommelse. Svært ved at slippe kontrollen. Forhøjet blodtryk.

Manglende evne til at sætte sig ind i andres lidelser (kan mangle empati). Svært ved at slappe af.


Eksempel på et Naturprodukt til stress:: "Rebalance Stress".Kaizen Behandling til sportsfolk. 2 retninger gør sig gældende:

1) Optimer dine idrætspræstationer.

Denne specialbehandling er helt unik og er ikke tilknyttet tilskud for Sygeforsikringen Danmark. Vha. af kinesiologi, Kaizen Behandlingen og homøopati (energi-medicin), bliver dine fysiske og mentale præstationer optimeret.

Overordnet om behandlingen. Alle fysiologiske og imaginære processer foregår i Bimdevævet (se ovenstående afsnit om energibaner/BNE). Bindevævet, er kroppens mørtel og indeholder alle kar og energibaner og står i direkte kontakt med vores organer. Og det er via vores organer, at vores bevægelser sanser og styrke aktiveres. Tænk på den tunghed i kroppen, vi føler, når vores fordøjelsessystem ikke fungerer (Lever, tyk - og tyndtarm og milt). for ikke at tale om den træthed der kan være, efter en lang nat i byen (lever, galdeblære og milt), og som bevirker dårlig fleksibilitet i senestukturen og dårlig planlægning i kroppens indre ur. Leveren er også identisk med egoet, modet og "the spirit". Er din leverenergi reduceret, er det sandsynligt, at du præsterer under niveau.

Hvadenten du er løber, badmintonspiller, tennisspiller, fodboldspiller eller bare ønsker at øge dine præstationer på et personligt plan, så vil du kunne mærke en effekt.


2) Holistisk Skadesbehandling.

Behandlingen handler altid om at forene den naturvidenskabelige evidens med den holistiske tankemåde. Fokuserer man udelukkende på symptomet, så kommer man aldrig ind til den udløsende faktor. Her er et eksempel på, hvordan den moderne videnskab samarbejder med den Østerlandske filosofi:

Som sportsmand skal man undgå at blive dehydrearet. Ek.vis vil en muskel, der er dehydreret ved så lidt som 3%,  miste 10% af sin styrke og 8% af dens hastighed Tænk på det! Ofte vil man hos fodboldspillere i pausen, specielt hvis det er varmt, stille skarpt på, at du som spiller får modtaget vædske, salt og glykose til at forebygge dehydreringen.

Kigger man på den søde smag fra glykosen, så stimulerer den i TCM milt-energien. Milt-energien stimulerer og styrer musklerne  og de 4 lemmer i kroppen. Den varetager også Qi (livsenergien), blod og vædsker. Den sørger for at alle næringsstoffer når ud til hele kroppen. Og på den måde undgår man udmattelse og lav blodprocent.

Den salte smag, stimulerer nyre-energien, det samme gør vædsken. Nyerne leverer energien til kroppen, styrer vores led, brusk, forsyner hjernen med energi og vædsken i kroppen. Samt mange andre funktioner.

Det er derfor ikke overraskende, at kraftige ledskader ofte sker ifm med udmattelse (dehydrering).


Som man kan se af ovenstående, så går den konventionelle - og den alternative ofte hånd i hånd.


En overraskende undersøgelse, som vender det hele på hovedet:

Den populære videnskabsjournalist fra BBC, Michael Mosley, undersøgte i programmet, The Truth About Getting Fit begrebet "Runners high". Et ord som næsten alle løbere har stødt på. "Runners High" dækker over et begreb, som man nærmest kan kaldes en rus af glæde og nydelse i bevægelse. Igennem de sidste 30 år, har forskerne ment, at tilstanden skyldtes endorfiner i kroppen. Men overraskende nok, viste de videnskabelige undersøgelser fra programmet, at tilstanden skyldes udskillelse af cannaboider i kroppen. Og at det er disse NATURLIGE stoffer, som  vi også som spæd indtager under amning, som giver denne lykkefølelse og rus af glæde og velvære.

I relation til Kaizen Behandlingen, er det endnu et godt bevis på, at den "alternative medicin" og videnskaben arbejder fint sammen.


Samlet kan man sige, at vi bliver syge fordi vores omgivelser påvirker os i en negativ grad (primært stressede omgivelser og en for dårlig og underlødig kost). De stressede omgivelser med megen fokus og mange gøremål, bevirker, at vi sjældent får lov til at være os selv eller mærke os selv(jævnfær præfysiske signaler). Dette daglige "rush", medfører en betatilstand i hjernen og dermed en stressaktivering af kroppen. En Betatilstand er karakteriseret ved, at hjernen arbejder på højtryk (13-30 hz/sek.). Denne tilstand er særdeles nyttig når vi skal overkomme noget vigtigt: Aflevere vores børn til tiden, deadlines eller bekæmpe udefrakommende farer. Men når arbejde og fritid kører sammen, ja så er vi i en Betatilstand i hjernen i størstedelen af døgnets 24 timer. Dermed sænker vi vores immunforsvar, dræner vores kroppe for både vigtige mineraler og vigtigtige opbyggende hormoner (oxytocin, cannaboider, serotonin, dopamin m.m.). og frarøver os vores nattesøvn. Og det er denne stresscyklus, som man også kalder en aktivering af HPA-aksen ((Hypothalamuscentret, pinealkirtlen og binyreaksen) som sætter ind, og skaber en kamp-flugt situation inden i os, og som påvirker kroppen i en så voldsom grad, at vi bliver syge.


Det er bl.a. ud fra denne beskrevne ubalance, at Kaizen Behandlingen tager sit afsæt. På modellen nedenunder, ses de 5 overordnede punkter til at reducere stress. Dermed øges ens immunforsvar og 

helbred.


Eksempler fra klinikken:
Fibersprængning, når en muskel bliver så overbelastet, at nogle af fibrene i den bliver revet fra hinanden. Det svarer i princippet til et åbent sår inde i musklen. Derfor gør det ondt. Smerten bliver forværret af, at blodet fra fibersp orængningen udvider området i musklen og danner tryk derinde. Mest interessant er det måske, at 80 procent af smerten fra en fibersprængning stammer fra, at musklen bliver irriteret og spænder op.

Det betyder, at hvis man kan få musklen til at slappe af, vil 80 procent af smerten også forsvinde.

Hvis musklen slapper af, øges blodcirkulationen til området også, og det betyder, at fibrene heler hurtigere. I mange tilfælde kan skadestiden reduceres til omkring det halve.Du skal altid lave en test af din skade førhen du indgår til normal træning igen.


Kaizen Behandling; som udgangspunkt i Kaizen behandlingen, skal der vurderes, om det er en reel fibersprængning i baglåret, eller en fejlposition i bækkenet, som forårsager nervetryk. Er det en reel fibersprængning, som kan testes vha muskeltest og palpation, vil proceduren ofte være at korrigerre bækkenet/fodled, fordi disse 2 anatomiske områder, mangler bevægelig og dermed stresser baglårets muskulatur, hernæst at afspænde låret vha BNE samt styrke de energimæssige/bindevævsmæssige forhold over bækken, baglår og fod.


Forebyggelse:  Hvis man tester baglåret ift. dets kinesiologiske princip, så er baglåret relateret til en del af dit fordøjelsessystem. Den relaterede BNE som løber på baglåret er blæremeredianen.

Den kontrollerende enhed for for disse 2 energibaner er Nyreenergien. Det kan give et "clue" om, at din Nyreenergi er svag (her tales ikke om den fysyske nyre,) men den kontollerende energetiske nyre, som kontrollerer; led, brusk, bruskskiver, hår og ører m.m..). Det kan også være din Lever-energi som er i ubalance. Leveren kontrollerer senerne. Og baglårets 3 muskler består ligeledes af dets sener, som hæfter opppe og ned på henholdsvis bækken og underben.


Denne svaghed kan skyldes vædskemangel, overtræning eller for lidt restitution. Hvis det er leverenergien som er i ubalance, vil der ofte være en emotionel udfordring for den person (vrede, frustration, stort pres på sig eller søvnproblemer)

En manuel Kaizen Behandling tager højde for disse ting - og hjælper dig sikkert videre.


Hovedpine:

Omkring 200.000 mennesker her i landet har hovedpine hver eneste dag, og flere end 500.000 har hovedpine mindst én gang om ugen. Man regner med, at hovedpine giver anledning til 3 millioner sygedage årligt.

Migræne og spændingshovedpine er omtrent lige udbredte og rammer langt hyppigere kvinder end mænd


Udredningen er meget vigtig, ift helheden, behandling og succes.  Men overordnet er det, at hovedpinen opstår når vi ikke lytter til kroppen. Smerten, hvadenten det er spændingshovedpine, migræne eller en anden smerte. Så er det et signal fra kroppen om, at den indre eller ydre "kemi" er i ubalance. Et eksempel kunne være, at du har en hovedpine foran i panden og lige over øjnbrynene. Så er det oftest et fordøjelsesproblem. Lad os nu sige, at du igennem lang tid, og måske før hovedpinen, har lidt af uro i maven (oppustet, smerter, forstoppelse, diarre), hver gang du spiste hvidt brød. Bevidst har du  så ignoreret dette. Modsat af kroppen, som ikke ignorerer dette. Kroppen vil altid forsøge at overleve på bedste vis. For at undgå kontakten med det hvide brød, vil kroppen kompensere yderligere med hovedpine, simpelthen fordi kroppen er ved at blive forgiftet af det hvide brød (gluten, glykosophat eller gær) . På samme måde, kan indestængte følelser eller en fixeret nakkehvirvel, give dig en anden type  af hovedpine.


Behandlingen drejer sig først og fremmest om, at fjerne smerten ud fra dens udbredning. Udbredelsen af smerten er pejlemærket for ubalancen i kroppen. Når ubaancen er fjernet - vil hovedpinen også forsvinde.


Hælspore:

Er en efterhånden udbredt lidelse i befolkningen.  En for stillesiddende hverdag, kombineret med for meget sukkerindtag og raffinerede kulhydrater, er tit med til at skabe dette symptom. Ofte handler dette ekstra kulhydratsindtag om en udmattelse i kroppen, og man prøver så, at genskabe energien i kroppen vha et "sukkerkick". Kaizen behandlingen behandler dette effektivt. Det er dog værd at bemærke, at 3 behandlinger inden for 10 dage, er optimalt til denne tilstand. Her gælder det, at selvom du vil få en 30% reduktion af smerten efter første behandling, så vil du stadigvæk bevæge dig rundt på samme måde, som inden du fik din behandling. Derfor er det vigtigt, at reducere smerten igen, inden den kommer tilbage til den tidligere tilstand. Smertekurven skal brydes... Overordnet er Hælsmerter et udmattelsessymptom. Og forbundet med nyreenergien, som kan være blive påvirket af for meget syreholdig kost....


Gigtsymptomer (livsstilssygdomme):

300 000 mennesker i Danmark har en livsstilssygdom (Psoriasis, Leddegigt og Diabethes mm). Og denne kurve er desværre kun opadgående.

Behandlingen er derfor, først og fremmest en livsstilsændring. Sukker, raffinerede fødevarer, gluten, mejerivarer og stress, er alle med til at skabe et "surt" og inflammatorisk indre miljø. V.h.a. omlægning af kost, motion og motivation, vil sådanne lidelser kunne elimineres. Dette gælder dog ikke for Diabethes 1,


I Heilpraktikken findes en glimrende oversigt (seksfase tabellen)som viser den fysiske maifestation, af eks.vis Gigt igennem 6 faser.

Man skal huske på, at Gigt ikke kommer pludseligt. Men opstår gradvist. Seksfasetabellen, som er udarbejdet af den tyske læge, Dr Hans-Heinrich Reckeweg, viser i det han kalder Homotoksiologien, hvordan, indre - og ydre toksiner (primært stress og dårlige fødevare) igennem seks faser, langsomt omdanner "ledsmerter" (kroppens råb om forandring) - til en reel degenarativ lidelse, Gigt. Den vigtigtige læresætning, som Dr. Reckeweg fremkom med   - og som også går igen i Kaizen Behandlingen er; at "Sygdom er udtryk, for den biologiske hensigsmæssige forsvar mod indre og ydre giftstoffer. Sygdom er et forsøg på, at kompensere for indtrængende giftstoffer". Kroppen forsøger altid at kompensere og holde ligevægt ift de forhold som den tilbydes.


Kræft/cancer er en alvorlig livsstilssygdom. I  1975 fik 1/10 kræft i Norge. I dag er det 1/3 som får kræft. Og mon ikke tallene er nogenlunde det samme her i Danmark. Men også inden for denne frygtede sygdom er der nye tider på vej. I bogen; "Cancer is a Metabolic desease" af Prof. Thomas N. Seyfried, skriver han og påviser, at det først og fremmest er livsstil og kost som er årsagen til kræft.  Og det er disse indre og ydre påvirkninger, som påvirker mitochondrierne (energifabrikkerne) inde i cellerne. For at overleve, starter mitrochondrierne med at fermentere pga de omtalte, indre og ydre toksiske påvirkninger. Denne intracellulære konflikt udvikler sig til, at mitochondrierne for at overleve, omdannes til psudoceller/celleforandringer som ikke samarbejder med resten of kroppen og dermed  over tid, kan udvikle sig til tumorer og cancer, Igen er det altså kroppen/sygdommen som forsøger at kompensere for det dårlige ydre miljø.
Se filmen: "Fri Fra Kreft" her. kopier linien nedenunder op i din søgelinie.

https://frifrakreft.no/?fbclid=IwAR35WhCBZJNDM-dnjdKwUQ1p7GicMb56gZ3XelKYVO5S2SxVnuiU6i2SIzc


Søvnbesvær:

Ca 38000 danskere tager sovepiller. Søvnbesvær er noget af det nemmeste at behandle, fordi at ubalancen, afspejler sig så tydeligt i BNE. Søvnbesvær tilhører de præfysiske ubalanser og er altså et fingerpeg om, at din krop, hvis problemet fortsætter - vil være disponeret for en fysisk skade.


Tænk på Yin og Yang. Altså hvile kontra aktivitet. Hvile er ikke ensbetydende med, at du ikke bevæger din krop, snarere tværtimod. Hvile er når du mærker dig selv (f.eks yoga, eller en gåtur i naturen, latter, empati, sang, dans, meditation, m.m..) Hvile er når du kke analyserer, når du ikke kigger på din telefon. Eller den berømte, "jeg ligger lige og slapper af, og ser en serie på netflix"..Nej du slapper ikke af. Tværtimod, lader du en serie/TV program, styre og stimulere dine sanser og perception.

Når du skal slappe af, skal du lukke ned for dine sanser.


Den overdreven stimulering af vores sanser i vores dagligdag, bevirker at kroppen kommer i ubalanse. Denne ubalanse sker i vores krop og BNE. Vha balansering af BNE, og nogle instruktioner i, hvordan du skaber mere balance imellem Indre Ro og Aktivitet, så vil din søvn atter blive genetapleret.


Naturmedicin til Søvnbesvær: kan være: "Coffearon".


Rygsmerter:

I 2018, levede 880.000 danskere med ondt i ryggen, viser tal fra Sundhedsstyrelsen. Som tallene viser, så er der noget voldsomt og helt fundamentalt galt i befolkningens fokus på, at forebygge rygsmerter. I hverfald så virker den endeløse fokusering på den anatomiske alignment ikke på den lange bane. Tværtimod! Den hurtige manipulative behandling, som jo ikke er nogen "raketvidenskab", kan skabe en, her - og  nu forbedring. Men ofte går du som patient, tilbage til den normale hverdag, måske udstyret med 5-6 øvelser. Og det er det. Når der så går noget tid, så vender dit problem  ofte tilbage, og denne gang måske i en meget voldsommere form. Spørgsmålet er, hvorfor kommer problemet tilbage? Og svaret er,  Fordi der ikke er lavet en analyse af dit BNE og en analyse af din Konstitution (en persons fysiske (og evt. psykiske) tilstand med hensyn til sundhed, styrke og livskraft).


Folk med diskusprolapser (En diskusprolaps er en udposning på en af de bruskskiver (diskus), der sidder mellem rygsøjlens knogler/hvirvler), forekommer hos ca. 25 % af 40-årige danskere, og omtrent lige hyppigt hos mennesker med og uden rygsmerter. 25 % af alle 40-årige. Tænk lige over det..............

Det er vanvittigt højt.


Kaizen Behandlingen forklarer det på denne måde: Mennesker der får en diskusprolaps har ofte  en længerevarig stresset periode, som har affødt  en mental og fysisk udmattelse.

Denne udmattelse  er affødt af for høj aktivitet og for lidt hvile. I forlængelse af eventuelle økonomiske problemer, sygdom i familien, skilsmisse, og dertil længevarende søvnproblemer. Man vil ofte forsøge at hente hurtig energi, ved at indtage simple kulhydrater (slik, sodavand og kager).

Der kan også være en trang til at spise meget salt. det hænger sammen med, at den salte smag, stimulerer nyreenergien. Men for meget salt, reducerer nyreenergien og gør egentlig tilstanden meget værere.

Disse dårlige tiltag, gør vi mennesker ikke for at være onde ved os selv, men fordi vi forgæves prøver, at holde en balanse i hverdagen og prøve, at rette vores Energi og udmattelse op. Desværre virker disse stimuli kun værrere på den lange bane, og pludselig,  bang, å ligger vi der med en diskusprolaps. De posturale muskler (dem som stabiliserer dine led og kropsholdning) har slået fra og har måske været det i et stykke tid. F.eks har du måske gået med en skæv kropsholdning (Præfysisk skade). Denne skæve holdning har været kroppens forsøg på, at gøre dig  opmærksom på, at kroppen og sindet,  manglede RO og HVILE til at restituere og komme i balance igen.


Energetisk er et "kropsligt udmattelsestegn" tilhørende Nyreenergien og Miltenergien. Nyreenergien kontrollerer i TCM; led, brusk, diskus, menisker, tænder, hår, ører m.m.. Nyrenergien  til BNE, er relateret til bækkenets største stabilisator, Psoas musklen. Igen er der mulighed for, at forebygge en eventuel alvorlig rygskade, hvis man får stoppet udmattelsessymptomerne i tide. Og det kræver bl.a. at man lytter til de Præfyske Symptomer.


De Præfysiske signaler ved udmattelse er:

Stivhed i lænden eller knæ. Forfærdelig træt. Øget vandladning om natten. Tørst. Svært ved at finde "vejen" i livet. Craving for sødt og salt. Skæl/hårproblemer, forstoppelse eller smerter i hælen. Der kan desuden være ringen eller susen for ørene.


Eksempel på naturmedicin til Udmattelsessymptom: "Rebalance Fatique"


These pains you feel are messengers -

Listen to them.

                                                                                                                                                  Rumi


 I KAIZEN-BEHANDLINGEN indrages overstående citat. Smerten/ubehaget er en meddelelse til dig, hvadenten du er en professionel idrætsudøver, gravid, gammel eller ung. Meddelelsen er ofte i en smerteform, fordi vi ikke lyttere til de tidlige signaler. En ømhed eller en smerte, er et signal for kroppen om, at helheden i dette menneske er i ubalance. Og det er i denne betragtning, at Kaizen Behandlingen tager sit udgangspunkt.


Er du stresset og dermed modtaglig for fysiske skader, så tænk på Yin & Yang.


Stress = Yang tilstand, for meget bevægelse - og for lidt hvile (Yin).

For at komme i balance skal du dyrke din yin:

Yoga: Yin-yoga, Mediterende yoga, hatha, kundalini eller Solhilsen/De 5 Tibetanere.

Vejrtrækningsøvelser: (vend blikket indad og koncentrer dig om Dit åndedræt)

Gå-turer i naturen

Nærvær med familie og venner

Undgå alkohol

Undgå for megen planlægning i weekenden.

Meditér

Spis overvejende varm mad  og drik varme drikke. Det dæmper dit nervesystem.

Læs en analog bog inden du falder i søvn.

Lav yogaøvelser inden du går i seng.

Hvil..

Er du deprimeret og sidder fast i en "sort" hverdag = For meget Yin

For at komme i balanse igen - skal du dyrke din Yang:

Bevægelse

Raske gåture

Løbeture

Dans

Grine

Vekselbade

Vinterbadning

Undgå mælkeprodukter.Sidder du som Patient fast i et behandlingsmønster som ikke virker eller ønsker at prøve nye ideer og termilogier, så book en tid til en behandling.

 

Øverst på siden kan du booke en tid.

Har du spørgsmål, kan du finde telefonnummer og mail nederst på siden.

 

 

Med venlig hilsen!

 Jan Buhl Fysioterapeut & Heilpraktiker/Naturmediciner

 

 

 

 

 

 

KAIZEN TREATMENT

"East meet West"

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BUHLS TREATMENT Istedgade 106 st. th. 1650 København V Email: skrivtilbuhl@hotmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright @ All Rights Reserved

Copyright © All Rights Reserved