BUHLS TREATMENT

Velkommen til Buhls Treatment

Professionel Behandling af Krop & Sjæl

Tidslommen på Vesterbro


Undertegnet har behandlet med Fysioterapi og Manuel behandling i mere end 25 år, samt Heilpraktik/Naturmedicin igennem mere end 10 år, og med akupunktur og Healing igennem mere end 16 år.

Herigennem er der opstået en unik kombinationsbehandling, som forener den Vestlige  evidensbaserede behandling med den emperiske folkemedicin.På klinikken behandles der helhedsorientet efter mennesket 3-deling og det tilhørende energisystem. I behandlingen benyttes

der mauelle tekknikker i form af mobilisering og justering, samt vævsbehandling og massage af kroppens bindevæv, organer, muskler, sener og meredianer (energibaner). For yderlige progression af ubalanse, henvises til naturmedicin og igangsættelse af øvelser (bevidsthedsøvelser eller træningsterapi).Filosofien i behandlingen er, At smerter, hvor ubehagelige de end er. Er meddelelser fra kroppen om, at der er opstået en ubalance i den 3-deling (de 3 væsenled) i væsenet mennesket, som vi alle indeholder.These pains you feel are messengers -

Listen to them. 


                                     RumiDenne 3-deling består af:


1) Den praktiske fysiske del, som knytter sig til arme - og ben, samt fordøjelsessystemet. Og som virker opbyggende på hele kroppen via det parasympatiske nervesystem. Og som også benævnes; "Stofskiftelemmesystemet". Problemer i dette lag, handler både om forkert næringsindtag, samt en negativ påvirkning, fra Nervesansesystemet.


2) Den mentale/emotionelle  del, som knytter sig til tænkningen og stress. Og som virker nedbrydende i kroppen, via stress og det sympatiske nervesystem. Er sædet for vores tanker, attitude, glæde og tristhed. Og evnen til at kunne vælge mellem tristhed og glæde. Det danner også forbindelsen mellem de 2 hemisphere i hjernen. Og er forbundet via det bevidste Jeg.

Den mentale bevidsthed skaber en nedbrydende proces i kroppen. Primært igennem det sympatiske nervesystem. Husk på metaforen fra Biblen og "kundskabens træ". "Den der spiser af det, vil finde ud af, hvad der er godt og ondt". Området kaldes også for; "Nervesansesystemet". Problemer i dette lag, handler både om forkert næringsindtag, samt en dårlig forbindelse til det spirituelle - og den højere bevidsthed.


Når dette center virker negativt ind på kroppen - er det via frygt - og stresstilstande. Som bevirker, at vi som mennesker, pludselig føler os ængstelige, mindreværdige og får en tendens til, at iføre os, en form for ofrerolle i vores omgivelser.


På det positive plan, og når centret skal udfolde sig i sit rette element. Vil det omdanne spirituel opmærksomhed - til mental bevidsthed. Og via dette, hjælpe os til, at erkende og udfolde intuition, kærlighed, visdom og empati.


3) Det rytmiske system og den højeste bevidsthed, er placeret omkring hjertet og lunger. Det er sædet for det spirituelle plan. Dette plan, stabiliserer de 2 poler (1 & 2). På den måde, fungere det rytmiske system som buffer og beskytter, for de 2 andre enheder (basale jeg og bevidste jeg). Kaldes også, for det spirituelle lag.


(Det 4. plan er sjæl og ånd. Som er knyttet som en helhed til  den menneskelige 3-deling og har sædet i alle kroppens 3000 000 000 000 celler. Sjælen er sædet for livets opdagelser, og ånden (the spirit),skinner og signalerer, at menneskets 3-deling er enten i balance - eller i ubalance (Se billedet).

Det Finske studie, som viser hvordan vores emotionelle tilstand i kroppen ændrer vores blodtilførsel og dermed danner rammen for vores fysiske lidelser. Dermed kan man også konkludere, at blodet er, "The Mother of Qi", og dermed udgangspunktet for vores daglige energi og velbefinden.BehandlingenAt komme af med smerter og symptomer:


Ved at kombinere den vestlige manuelle terapi med den østlige energimedicin - vil du være garanteret en afhjælpning og reducering af dine symptomer


For alt er energi. Alle smerter og sygdomme tager således afsæt i en ubalance i menneskets 3-deling. Oftest med udspring i stress, og dermed en nedlukning af både det spirituelle og opbyggende system i kroppen. Derfor er behandlingen aldrig KUN ledbehandling og eller ledmanipulation. For denne kontekst, tæller kun som symptombehandling, men intet om, hvordan symptomet er opstået. Eller hvordan du fremover, kan undgå disse symptomer.


Hovedpine og Migrænepatienter

Manuel behandling af f.eks nakke og bækken kombineret med energibehandling af relevante meredianer, skaber et rigtig godt behandlingsresultat.

Energibanerne givet et godt billede af eventuelle problemer med fordøjelsen eller f.eks udmattelse eller reelle stresstilstande.


Nakke - og skuldersmerter

Næsten hver femte dansker tilbringer mere end 3/4 af sin arbejdstid foran computeren. Det er det, man kan kalde 'stillesiddende arbejde'. Ved stillesiddende arbejde skabes bl.a en holdningsmæssig ubalance i kroppen, som prøves kompenseres for, bl.a ved en øget spænding i bevægelsesmusklerne og en tilsvarende reducering af spænding i de stabiliserende muskler. Men ud over det, så lukkes der ned for blodtilførsel og energi til hele kroppen. Og ofte vil man i et kontorlandskab kunne observere, et stort indtag af "søde sager". Denne handling - skyldes at det enkelte menneske, forsøger at fremme energi og blodtilførslen til kroppen via sukker. Desværre har det kun en kortvarig effekt, som hurtigt reduceres til et dyk i både insulin og blodsukker. Måden at kompensere for dette på, er foruden at øge sin almene træningstilstand - at indtage mad og vitaminer som stabilisere blodsukker og insulin.


Rygsmerter (akutte og kroniske lidelser)

Ryggen er kroppens navigator. Er vi trætte udkørte, eller ængstelige, "falder" vores kropsholdning sammen. Det giver ofte problemer centralt i rygsøjlen eller er forbundet med et skævt bækken. Man kan koble rygproblemer sammen med ovenstående beskrivelse af Nakke - og skuldersmerter.

Som udgangspunkt taler man om 2 typer af rygsmerter:

1) De diskogene smerter, centralt i ryggen. Som er meget forbundet med en sjælelig og fysisk udmattelse af de 3 væsenled i mennesket. Mangel på postural kontrol, samt blodtilførsel og energi er det bagvedliggende. Smerten reduceres ofte ved bevægelse.

2)En fikseringen og blokeringen af rygsøjlen (Et hold i nakke - eller ryg), opleves ofte  ved bevægelse - og skyldes i det hele taget, en for stor mental aktivitet. Med den eller de fikserede ledområder i rygsøjlen, som "besked" om det overbelastede organ og energiområde.


Søvnproblemer

Søvnen er den bedste meditation. siger Dalai Lama. Søvnen er også det tidspunkt, hvor vi genopbygger vores krop og hjerne efter dagligdagens strabasser. Forstyrres vores søvnmønster, så forstyrres vores restitution af krop og hjerne. Derfor er det vigtigt at få genskabt Din normale søvncyklus. I behandlingen indgår foruden den manuelle behandling også naturmedicin.


Sportsskader

Den vestlige og østlige kombinationsbehandling - er effektiv overfor sportsskader af alle slags.

Efter mange års arbejde med elitesport, kender jeg både fordelen, men også begrænsningen ved udelukkende at fokusere på konventionel behandling.


                                                                                         "It is far more IMPORTEN to know

what person the disease has

than what disease the person

has.

                                                      Hippocrates


FAGLIGHED - NÆRVÆR - HELHED SKABER DE GODE RESULTATER

´Manuel Kropsterapi

FysioZen/Buhls Treatment

Har eksisteret siden 2007. Og arbejder målrettet på, at forene den naturvidenskabelige evidens med den alternative Folkeevidens.BBBBBBBOGHYLDEN